Nadja van der Weide

Contact gegevens:

nadjavanderweide[at]gmail[dot]com


NADJA VAN DER WEIDE (1986)

 

Lives and works in Amsterdam

 

nl

english below


Sociaal theatermaker Nadja heeft een onderzoekende blik op de wereld. Ze houdt zich bezig met sociale mechanismen in de samenleving; de intermenselijke verhoudingen. Onontkoombaar moeten haar toeschouwers zich elke keer tot de inhoud, tot zichzelf, en tot de ander verhouden. Nadja stelt je sociale aannames en conventies in haar theatrale installaties op een confronterende manier ter discussie.  Als een theatrale verbinder probeert ze manieren te vinden om elkaar te ontmoeten. Ze vraagt zich af of het spel tussen fictie en de realiteit waarmee het theater speelt, kan fungeren als een veilig kader waarin de toeschouwer de ander echt durft te ontmoeten. Deze ontmoeting fungeert dan als een moment waarop je sociale mechanismen uitgedaagd worden op een manier die je anders misschien nooit zou durven.


ENG

Social theatre maker Nadja van der Weide has an inquisitive look at the world.

She engages in social mechanisms in society: the interpersonal relationships.

 

Inevitably, her audience is lead to question the content, relating to themselves and to the other person. Nadja questions our social assumptions and conventions in her theatrical installations in a confrontational way. As a theatrical connector, she tries to find ways to meet each other.

She wonders whether the game between fiction and reality with which the theater plays can act as a safe framework in which the viewer really dares to meet the other.

 

These encounters then acts as a moment in which your social mechanisms are challenged in a way that you might never dare otherwise.